« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u altijd zo goed mogelijk te helpen. Wanneer u toch ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wij proberen het dan samen met u op te lossen.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Zorg (SKGE)

Onze praktijk is aangesloten bij SKGE.

Heeft u een klacht over uw huisarts en bent u er met hem of haar niet uitgekomen? De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en uw huisarts om uw klacht op te lossen. Vul hiervoor het formulier “indienen klacht” volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht.

 Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in het model klachtenregeling.

 Geschilleninstantie Huisartsenzorg

Is uw klacht over uw huisarts, ook, met hulp van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid verholpen? U heeft de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Meer over de behandeling van een geschil vindt u in het geschillenreglement huisartsenzorg. Om een geschil in te dienen, vult u via de optie “indienen geschil” het formulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw geschil.

Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten verschuldigd. Deze zijn:

  • € 50 bij een geschil indien geen vordering tot schadevergoeding wordt ingediend
  • € 75 bij een geschil met een vordering tot € 1.000
  • € 100 bij een geschil met een vordering van € 1.000 tot € 5.000
  •  € 125 bij een geschil met een vordering van € 5.000 en hoger

 Heeft u een tip of een compliment?

Met uw tip kunnen wij de dienstverlening in onze huisartsenpraktijk naar een hoger plan tillen. Geef uw tip door aan uw huisarts of aan de assistente. Of stuur een mail aan assistente@meenks-schoof.nl