Veelgestelde vragen

 • Vragen om reden contact

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij doet dit om een inschatting te maken van de urgentie van uw klachten. Hiermee kan zij beoordelen of u bijvoorbeeld extra tijd nodig heeft en of de afspraak gelijk moet plaatsvinden of ook bij drukte bijvoorbeeld de volgende dag mag plaatsvinden. Ook kan de assistente veel medische zorgvragen telefonisch zelfstandig beantwoorden. Zij is hiervoor opgeleid en bevoegd.

  De assistente is (net als uw huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Reguliere huisartsenzorg

  Aan de reguliere huisartsenzorg zijn voor u geen kosten verbonden. De zorgverzekeraar betaalt deze kosten voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat.

  Eigen risicio

  Medicijnen en aanvullende onderzoeken buiten onze praktijk worden vaak wel vergoed, maar vallen onder het wettelijk eigen risico. Dit geldt onder andere voor onderzoek van bloed, urine en ontlasting verricht buiten de praktijk en voor bijvoorbeeld röntgenfoto’s en echo onderzoeken in het ziekenhuis.

 • Om u goed voor te bereiden op een gesprek met uw huisarts hebben wij een aantal tips voor u op een rij gezet.

  1. Schrijf van tevoren op wat u wilt vragen en wat u van uw arts verwacht. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet uw arts niet wat uw verwachting is.
  2. Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet (meer) neemt, zeg dat dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.
  3. Wees redelijk in uw vragen en wensen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt uw zorg niet ten goede. Uw arts heeft het beste met u voor en waardeert meedenken. Probeer u ook in te leven in de rol van de arts, dat verwacht u omgekeerd van uw arts ook.
  4. Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten en behandelingen u in het verleden hebt gehad of nog hebt en voor welke medicijnen u eventueel allergisch bent.
  5. Vermeld eventuele bijzonderheden desnoods ongevraagd: bijvoorbeeld dat u zwanger wilt worden of al bent, dat een medicijn eerder bijwerkingen heeft gegeven of juist niet gewerkt heeft, dat er bepaalde erfelijke ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor uw arts.
  6. Neem iemand mee. Twee horen meer dan één, en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.
  7. Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dat dan bij het maken van de afspraak en bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel consult in overleg met de assistente. Soms kan het beter zijn om voor een 2e of 3e klacht een nieuwe afspraak te maken om te voorkomen dat er onvoldoende tijd hiervoor is.
  8. Bedenk aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Zijn er mogelijk nog onduidelijkheden, geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.
  9. Als u uw arts niet begrijpt, meld dat dan gelijk. Uw arts kan dan proberen opnieuw uitleg te verschaffen.
 • Voor spoedeisende zorg in avonduren, nacht en tijdens het weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de Huisartsenpost Midden Holland te Gouda. Adres: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda Telefoon: 0182 322 488

  Alleen bij Spoedeisende zorg!

  De huisartsenpost is alleen bedoeld voor spoedeisende zorg. Dit is dus zorg die niet kan wachten tot uw eigen huisarts weer geopend is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Pijn op de borst, forse benauwdheid, hevige buikpijn, diepe wonden etc.

  De huisartsenpost is niet bedoeld voor normale huisartsenzorg. Het is niet de bedoeling om naar de huisartsenpost te gaan omdat u op de reguliere uren geen tijd heeft om naar uw eigen huisarts te gaan.

  Bel altijd eerst met de assistente van de huisartsenpost. Zij beoordeelt de urgentie en beheert de agenda. Ook kan zij vaak al telefonisch advies geven. Dit voorkomt lange wachttijden bij de huisartsenpost en onnodig bezoek aan de huisartsenpost.

  Bedenk u bij (sport)letsels of bijvoorbeeld verstuikingen of de klachten zodanig zijn dat ze niet kunnen wachten tot de volgende dag bij uw eigen huisarts. Een foto via de eigen huisarts kost beduidend minder geld en kan vaak snel gemaakt worden. Via de huisartsenpost en de spoedeisende hulp is er vaak een lange wachttijd en bent u gelijk door uw eigen risico heen. Met een duidelijke breuk moet u uiteraard wel contact opnemen met de huisartsenpost.

 • Wat is een medische verklaring?

  Een medische verklaring is een brief van de arts waarin staat beschreven dat de patiënt beperkingen heeft of ziek is en om deze redenen speciale voorzieningen nodig heeft of bepaalde dingen niet meer kan.

  Eigen huisarts geeft geen medische verklaringen af

  Helaas kunt u bij uw eigen huisarts niet terecht voor een medische verklaring. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen te verstrekken over eigen patiënten.

  Vaak kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is. Ook kunt u een weigeringsbriefje geven. Het weigeringsbriefje kunt u hier terugvinden, op de website van KNMG.

  Mocht u toch een medische verklaring nodig hebben kunt u bij een onafhankelijke arts een afspraak maken voor een medische verklaring. Deze arts kan bij ons met uw toestemming medische informatie opvragen.

 • Ja, voor een eerste bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

  De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Veel medische problemen kunnen binnen  de huisartsgeneeskunde worden opgelost. Als dit niet het geval is verwijst de huisarts u, na overleg met u, door naar een medisch specialist.

 • Ja, voor een second opinion heeft u een verwijzing nodig. Deze komt echter bij voorkeur van uw behandelend specialist. Deze kan ook de gegevens uit het ziekenhuisdossier meesturen voor de second opninion. Bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen. Bovendien is het ook voor de relatie met uw specialist van belang dat deze van de second opinion afweet.

  Mocht u de verwijzing voor een second opinion toch van ons nodig hebben realiseer u dan dat niet alle ziekenhuizen een verwijzing van uw huisarts voor een second opinion accepteren. Vraag dit dus van tevoren na.

  Bespreek ook met uw huisarts of specialist waarom u een second opinion wil, dit zorgt voor de juiste verwijsvraag aan de specialist en de juiste verwachtingen van uzelf.

 • Geen verwijsbrief nodig voor fysiotherapeut

  Door een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten, De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF), heeft u in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut.

  Soms kan uw fysiotherapeut u toch om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven.

  Verwijsbrief van specialist

  Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist.

 • Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is.

  Zelf betalen medische zorg

  Heeft u geen geldige verwijsbrief en gaat u toch naar de specialist? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijzing heeft.

  Uw huisarts kan geen verwijzingen op een eerdere datum maken. Ook geeft uw huisarts alleen verwijzingen voor zorg die medisch nodig is.

  Heb ik voor paramedische zorgverleners een verwijzing nodig?

  Er bestaan veel verschillende vormen van paramedische zorg. Ook verschillen de vergoedingen van zorgverzekeraars. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 • Wanneer een medicijnpaspoort?

  Een medicatiepaspoort kan u van pas komen, wanneer u verschillende medicijnen gebruikt en op reis gaat of een specialist gaat bezoeken.

  Wat is een medicijnpaspoort?

  Een medicijnpaspoort is een overzicht van uw medicatie, waarin de werkzame stof en dosering wordt genoemd.

  Waar kan ik terecht voor een medicijnpaspoort?

  U kunt hiervoor terecht bij uw apotheek.

 • Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij een inschatting van de urgentie. Alleen wanneer hij inschat dat u om medische redenen niet kunt wachten op de zorg kan hij uw afspraak proberen te vervroegen.

  Wij krijgen vaak te horen dat een assistente in het ziekenhuis aangeeft dat als de huisarts belt er eventueel eerder plek is. Dit is echter alleen zo wanneer er medische redenen zijn die om spoed vragen. Uw huisarts moet dan de specialist zien te overtuigen dat dit noodzakelijk is!

  Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk:

   • Een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld)
   • Een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen tot weken wordt geholpen)
   • Een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

  Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

   • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
   • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijd bemiddeling.
 • Ander merk medicijn

  Het kan om verschillende redenen voorkomen dat u medicijnen van een ander merk krijgt voor geschreven. U kunt hierbij denken aan leveringsproblemen van bepaalde merken. Daarnaast voerende zorgverzekeraars een zogenoemd preferentiebeleid. Hierin wordt beschreven welke merken medicijnen de apotheker moet verstrekken. Deze merken kunnen wisselen omdat de zorgverzekeraar een andere fabrikant als preferent aanwijst.
  Voor vragen omtrent geleverde medicijnen door de apotheek verwijzen wij u naar de apotheek. Zij kunnen u uitleggen waarom een merk medicijn gewijzigd wordt.

  Wanneer u bezwaar heeft tegen een merkwissel ten gevolge van het preferentiebeleid adviseren wij u om met uw verzekeraar contact op te nemen.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning

  Voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn is er de regeling “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO)

  Contact

  U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente krimpenerwaard. De wet WMO regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben.

 • Huisarts en euthanasie

  Bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden kan u uw arts verzoeken uw leven te beëindigen d.m.v. euthanasie. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting.

  Uw huisartsen kunnen zich vinden in deze regelgeving. Zij hebben geen principiële bezwaren tegen de uitvoering van actieve euthanasie of tegen hulp bij zelfdoding, mits voldaan is aan alle zorgvuldigheidseisen. Euthanasie is geen recht. U kunt een verzoek doen maar uw artsen beslissen ten aller tijde zelf of tot een uitvoering overgegaan wordt.

  Vragen?

  Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met een van de huisartsen.

 • Zwangerschap

  Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap. Een zwangerschap brengt soms veel vragen en onzekerheden met zich mee. Vooral een eerste zwangerschap. Wat mag wel, wat mag niet, wat moet ik regelen enzovoort. Met al deze vragen kunt u terecht bij de verloskundige.

  In onze omgeving worden de meeste zwangeren begeleid door de verloskundigen van verloskundigenpraktijk Bevalt Beter. Als er sprake is van bepaalde ziekten, of problemen bij vorige zwangerschappen of bevalling, wordt de begeleiding overgenomen door een gynaecoloog in het ziekenhuis. Dit zal de verloskundige met u bespreken tijdens een intake gesprek.