« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

Spreekuur volgens afspraak

U kunt nu ook zelf online een afspraak inplannen via onze site of via MijnGezondheid.net.

Ook kunt u hiervoor nog steeds de assistente bellen. De assistente zal vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten.  Ze is daarvoor opgeleid. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bel de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Meer tijd

Indien u meerdere vragen heeft, een gesprek wilt of als u een afspraak wilt maken voor een klein chirurgische ingreep, dient u dit bij de assistente aan te geven. Dit betekent soms dat er meer tijd nodig is. Zij kan hiermee rekening houden bij de planning van de agenda.

Huisbezoek

Op de praktijk hebben wij de beste faciliteiten voor lichamelijk onderzoek. Mocht u echter door de ernst van uw ziekte of hoge leeftijd niet naar de praktijk kunnen komen, dan komen wij naar u toe. Zo mogelijk belt u voor 11 uur voor het aanvragen van een visite voor dezelfde dag.

Zelfmonitoring

In de huidige tijd stimuleren wij u waar mogelijk om bepaalde thuismetingen te doen ter voorkoming van fysieke consulten. U kunt hierbij denken aan het doorgeven (telefonisch of via e-consult) van bloeddruk en gewicht, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van hartfalen. Maar ook aan het begeleiden van patiënten met Covid-19 die (bij thuiskomst uit het ziekenhuis) hun saturatie controleren. Daarnaast maken we ook gebruik van de mogelijkheid om met behulp van foto’s plekje of wonden te beoordelen, o.a. ook door in samenwerking met de wijkverpleging te wondgenezing te monitoren. 

No-show

Helaas komt het nog wel eens voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner. Op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging hanteren wij een ‘No-show’- tarief. In de voor u gereserveerde tijd hadden wij ook een andere patiënt kunnen helpen. Als praktijk streven we ernaar de wachttijden voor een afspraak zo kort mogelijk te houden. U kunt hieraan meewerken door tijdig uw afspraak af te zeggen wanneer u deze niet na kunt komen.

Wanneer u niet kunt komen, vragen we u dit z.s.m. maar uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Zo werkt u eraan mee om de wachttijden voor afspraken zo kort mogelijk te houden. Indien u uw afspraak niet tijdig afzegt, zullen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Let op, dit wordt niet vergoed door zorgverzekeraar.