« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

Spreekuur volgens afspraak

U kunt nu ook zelf online een afspraak inplannen via onze site of via MijnGezondheid.net.

Ook kunt u hiervoor nog steeds de assistente bellen. De assistente zal vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten.  Ze is daarvoor opgeleid. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bel de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Meer tijd

Indien u meerdere vragen heeft, een gesprek wilt of als u een afspraak wilt maken voor een klein chirurgische ingreep, dient u dit bij de assistente aan te geven. Dit betekent soms dat er meer tijd nodig is. Zij kan hiermee rekening houden bij de planning van de agenda.

Huisbezoek

Op de praktijk hebben wij de beste faciliteiten voor lichamelijk onderzoek. Mocht u echter door de ernst van uw ziekte of hoge leeftijd niet naar de praktijk kunnen komen, dan komen wij naar u toe. Zo mogelijk belt u voor 11 uur voor het aanvragen van een visite voor dezelfde dag.

Zelfmonitoring

In de huidige tijd stimuleren wij u waar mogelijk om bepaalde thuismetingen te doen ter voorkoming van fysieke consulten. U kunt hierbij denken aan het doorgeven (telefonisch of via e-consult) van bloeddruk en gewicht, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van hartfalen. Daarnaast maken we ook gebruik van de mogelijkheid om met behulp van foto’s plekje of wonden te beoordelen, o.a. ook door in samenwerking met de wijkverpleging te wondgenezing te monitoren. 

No-show

Helaas komt het nog wel eens voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner. Op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging hanteren wij een ‘No-show’- tarief. In de voor u gereserveerde tijd hadden wij ook een andere patiënt kunnen helpen. U kunt hieraan meewerken door tijdig uw afspraak af te zeggen wanneer u deze niet na kunt komen.

Wanneer u niet kunt komen, vragen we u dit z.s.m. maar uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Zo werkt u eraan mee om de wachttijden voor afspraken zo kort mogelijk te houden. Indien u uw afspraak niet (tijdig) afzegt, zullen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Let op, dit wordt niet vergoed door zorgverzekeraar. 

Wanneer u niet op uw afspraak verschijnt krijgt u in uw dossier de aantekening NVZB (Niet Verschenen Zonder Bericht). Dit is voor alle medewerkers in de praktijk zichtbaar. Er wordt contact met u opgenomen om te achterhalen wat de reden is van het niet verschijnen en om uw op het ‘No-show’-tarief te wijzen wat wij in rekening brengen bij een tweede keer wegblijven. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. Wanneer u voor de tweede keer niet op uw afspraak verschijnt, ontvangt u een factuur van 25 euro die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Let op dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar!